top of page

Informacije

 

STIPENDIJE

 

Stipendije (akademske i sportske) su sredstva namijenjena za student-athletes kako bi pomogli u pokrivanju troškova (djelimicno ili u potpunosti) i učinili obrazovanje pristupačnim svima. Obuhvataju školarinu, smještaj, hranu, zdravstveno osiguranje i knjige.

 

Sportske stipendije: Sredstva namijenjena sportistima prvenstveno na bazi njihove igračke sposobnosti, profesionalizmu i kvalitetu koji donosi timu. Sportska stipendija se može povećavati nakon svake godine, u zavisnosti od napretka pojedinca.

 

Akademske stipendije: Sredstva koja se dodjeljuju pojedincu sa dobrim ocjenama iz srednje škole ili koji je ostvario dobar rezultat na SAT/ACT i TOEFL testu. Svaki univerzitet/srednja škola ima različite zahtjeve za dobijanje akademskih stipendija. 

 

"Stacking" stipendija: Većina univerziteta/srednjih škola vam nudi i sportsku i akademsku stipendiju kako bi smanjio vaše troškove. Svaki univerzitet je jedinstven po vrsti paketa stipendija koje nude. Neki univeriteti i srednje škole nude i druge vrste stipendiranja sa kojim student-athletes mogu biti nagrađeni.

 

 

ŽIVOT NA UNIVERZITETU

 

Život na američkom univerzitetu je jedinstven. Može biti veoma zabavan, ali zahtjeva dosta posvećenosti i požrtvovanja. Neki univerziteti imaju i do 20.000 studenata, dok neki imaju svega 1.000. Veoma je važno da budete na  univerzitetu koji odgovara vašoj ličnosti i potrebama. Studentski život u Americi pomaže i poboljšava razvoj pojedinca. Imaćete priliku da upoznate različite kulture tako što ćete biti konstantno okruženi kako internacionalnim tako i domaćim studenatima. Student-athletes se osjećaju kao kod kuće od prvog dana. S obzirom na to da ćete imati konstantu podršku od strane trenera, studenata i profesora, nema razloga za brigu. Izazovite svoje fizičke sposobnosti na treninzima. Izazovite svoje mentalne sposobnosti i težite ka dobrim rezultatima u školi. Izazovite sebe tako što ćete iskoristiti šansu koja vam se pruža.

 


 

 

NCAA/NAIA/NJCAA

 

Udruženja koja su zadužena za organizaciju i ordžavanje sportova na univerzitetima, kao i dodjelu sportskih stipendija su NCAA, NAIA i NJCAA. 

 

NCAA: Četvorogodišnje studije. NCAA je najcjenjenija i najpoznatija organizacija u Americi. Postoje tri divizije: Division I, Division II i Division III. Sportske stipendije se dodjeljuju samo od strane univerziteta koji se takmiče u prvoj i drugoj diviziji, dok su u trećoj diviziji dostupne samo akademske stipendije. NCAA broji oko 450,000 sportista i preko 1,200 univerziteta.Univerziteti su podijeljeni u divizije prema veličini univerziteta, finansijskim sredstvima ili školskom programu- nevezano od kvaliteta tima i njegovih rezultata. 

 

NAIA: Četvorogodišnje studije. Takođe veoma poznato udruženje za koledž sportiste u Americi. Koledži u NAIA se takmiče između sebe, jer postoji samo jedna divizija. To su uglavnom manji i privatni univerziteti. NAIA upravlja skoro 300 univerziteta.

 

NJCAA: Dvogodišnje studije. NJCAA je jedinstvena prilika. Nakon završene dvije godine na nekom od NJCAA univerziteta, student se prebacuje na NCAA ili NAIA univerzitet kako bi završio još dvije godine studija i diplomirao sa bačelor diplomom. Studenti koji se takmiče u NJCAA uglavnom ne ispunjavaju u potpunosti akademske uslove postavljene od strane NCAA/NAIA. Stoga, NJCAA pruža odličnu priliku da student-athlete stekne "associates degree", poradi na svojim ocjenama i prebaci se na neki od NCAA/NAIA unvierziteta. Kao i NCAA, NJCAA je podijeljena u tri divizije. Ova podjela je takođe bazirana na faktorima koji su nevezani od kvaliteta tima i sporta u kojim se takmičite.

 

 

PRILIKE ZA RAD

 

Inostranim studentima je dozvoljeno da rade na kampusu, maksimum 20 sati nedeljno,  nakon što dobiju "social security number". Rad van kampusa moguć je samo pod određenim uslovima, treba imati CPT. CPT(Curricular Practital Training) privremeno omogućava inostranim studentima da steknu  radno iskustvo kroz zapošljavanje, plaćeno ili neplaćeno stažiranje. CPT se mora obaviti prije diplomiranja. Studenti sa F1 vizom se mogu prijaviti za OPT (Optional Practical Training) koji će im omogućiti da rade u SAD-u nakon studija.

bottom of page